Star-Field

2018, Installation

Május 19., 19:00. Az időponthoz Naprendszerünk bolygóinak egy pontos együttállása is rendelhető, mint ahogy minden időbeli pillanathoz, legyen az kitüntetett, vagy jelentős akár egyéni életünkben, akár a történelemben. De belegondolunk-e, hogy a pillanatok során hol vagyunk a térben, hol vagyunk a világegyetemben? Merre forduljunk, hol keressük a Napunkat kísérő többi bolygót és milyen csillagrendszerek láthatóak épp a Földről? A falon szeletekben, fragmentumokban láthatjuk a kiállítás megnyitójának időpontjában minket aktuálisan körülvevő teret. Később visszatérve a kiállítás egy hetének leforgása alatt keletkezett töredékekkel kiegészítve egy falat beborító sajátos tér-idő lenyomatot szemlélhetünk.