Digitális kópia

multimédia installáció, 0.4 x 0.4 x 0.4 m, 2018

Az installáció az eredeti és másolat viszonyát vizsgálja az analóg- és digitális képalkotás technikai médiumait használva. A mű a Magyar Képzőművészeti Egyetem fő épültében működő camera obscura egy pontját digitálisan mintavételezi és azonos időben egy másik térben rekonstruálja, így kiterjesztve, duplikálva azt.

A lyukkamera mattüvegén felsejlik a mintavevő szerkezet sziluettje, mely ugyanakkor elfedi a mintavétel pontját. A szemlélő a szerkezet körül megjelenő aktuális Andrássy úti látványából sejtheti a hiányzó képpontot, mely digitális másolatát ott, helyben egy apró színes LED reprodukálja. Innen egy rádióadó továbbítja a színkóddá alakított jelet a kiállítás egyik termébe. Ott az installáció másik fele, egy lámpa, színhelyesen jeleníti meg a valós időben továbbított adatokat, kiterjesztve a mintavételezett kép adott pontjának színét a térbe.

kiállítva:

• Optimista Kiállítás, Barcsay Terem, Budapest, 2018.12.14. – 2019.01.25.